Consultanță

Consultanţă în restaurație

Ingineria meniului

 • Analiza competitivă și studiu de piață,
 • Alcătuirea meniurilor în funcție de specificul și conceptul restaurantului,
 • Designul și prezentarea meniului,
 • Elaborarea politicii de prețuri,
 • Dezvoltarea planului de achiziții,
 • Training pentru bucătari și ospătari,
 • Organizarea operativă a procesului de producție și servire a meniului,
 • Implementarea meniului în sistemele de gestiune,
 • Realizarea planului integrat de marketing și promovare a meniului pe termen scurt și mediu.

Obiectivele principale sunt dezvoltarea strategică și profitabilitatea restaurantului. Îndeplinirea obiectivelor depinde de supervizare permanentă și evaluare periodică. De aceea, vă oferim următoarele servicii:

 • Analiza productivității meniului,
 • Evaluarea și analiza indicatorilor de performanță a restaurantului,
 • Planificarea activității raportată la rezultatele obținute.

Relaţii: Georgiana Surdulescu (+40 21 5492 830).


Consultanță privind înființarea unei agenții de turism

 • Acreditări necesare,
 • Implicații financiare,
 • Costuri cu resursa umană,
 • Sisteme de rezervări folosite (diferențe, costuri).

Relaţii: Georgiana Surdulescu (+40 21 5492 830).


Consultanţă în management

 • Consultanță privind întocmirea dosarului în vederea depunerii acestuia la Ministerul Turismului, pentru obținerea brevetului de turism (acte necesare, vechime în muncă etc.).

Relaţii: Daniela Gheorghiță (+40 21 5492 830).


Consultanţă privind formarea profesională

 • Informare și consiliere profesională privind alegerea programelor de formare pentru dezvoltarea în carieră,
 • Consultanţă privind alegerea programelor de formare profesională a personalului unei companii.

Relaţii: Georgiana Surdulescu (+40 21 5492 830).


Consultanţă în domeniul resurselor umane

Consiliere în carieră

 • Editare CV - uri în limba română,
 • Editare scrisoare de intenţie,
 • Consultanţă privind interviul de angajare,
 • Consultanţă privind condiţiile de angajare,
 • Consultanţă privind alegerea celui mai potrivit post în funcţie de experienţă şi competenţe.

Servicii de furnizare şi management a forţei de muncă

 • Recrutare şi selecţie de personal,
 • Plasare personal în ţară,
 • Evaluarea personalului,
 • Consultanţă privind dezvoltarea performanţei personalului - Teambuilding.

Evidenţă personal

 • Administrarea dosarelor de personal,
 • Pregătirea documentaţiei necesare angajării,
 • Întocmirea contractelor de munca / acte adiţionale / decizii,
 • Completarea şi transmiterea registrului general de evidenţă a salariaţilor,
 • Analiza posturilor şi întocmirea fişelor de post,
 • Realizarea unui sistem de proceduri si politici interne,
 • Conceperea şi actualizarea regulamentului intern,
 • Suport în soluţionarea conflictelor de muncă.

Salarizare

 • Calculul salarial lunar,
 • Întocmirea statelor de plată lunare,
 • Emiterea fluturaşilor de salariu,
 • Generarea fişierului de salarii necesar în vederea plăţii salariilor prin virament bancar,
 • Întocmirea şi transmiterea fişelor fiscale anuale,
 • Întocmirea diverselor rapoarte / situaţii statistice.

Relaţii: Georgiana Surdulescu (+40 21 5492 830).


Alte servicii de consultanţă

 1. Proiectare și implementare sisteme de management al:
  • Calității – ISO 9001/2008,
  • Mediului – ISO 14001/2004,
  • Sănătății și securității ocupaționale – OHSAS 18001/2007,
  • Responsabilității sociale – SA 8000/2008,
  • Siguranței alimentului – ISO 22000/2005,
  • Securității informațiilor – ISO 27001/2005.
 2. Proiectare și implementare sisteme de management pentru autorizarea / acreditarea laboratoarelor de analize / încercări – ISO 17025/2005 + A1/2007,
 3. Întocmire documentație și consultanță pentru atestarea operatorilor economici care proiectează, execută și verifică instalații electrice – Ordin ANRE nr. 23/2013,
 4. Întocmire documentație și consultanță pentru aplicarea marcajului CE – Directiva UE 93/68/CEE din 22.07.1993.

Relaţii: Georgiana Surdulescu (+40 21 5492 830).

Back to Top