Politica de confidențialitate privind datele cu caracter personal

Noi, Tourism, Hotel and Restaurant Consulting Group SRL - THRCG, Bd. Poligrafiei, nr. 3-5, Sector 1, București, suntem extrem de preocupați de a vă garanta confidențialitatea și deplina protecție a datelor dumneavoastră cu caracter personal, în conformitate cu normele, principiile și reglementările în vigoare în Uniunea Europeană în acest domeniu, inclusiv cu REGULAMENTUL nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date.

Această politică are scopul de a explica ce tip de date personale colectăm în legătură cu dumneavoastră și cum le prelucrăm, se referă la datele personale ale cursanților noștri, partenerilor de afaceri, alte persoane care intră în contact cu noi, angajați sau persoane aflate în proces de angajare, colaboratori și se aplică datelor cu caracter personal colectate prin: e-mail, direct la secretariatul școlii, formulare diverse, CV-uri, website, social media.

În scopul desfăşurării activităţii, THRCG poate colecta, prelucra și stoca anumite date cu caracter personal necesare din punct de vedere legal, pentru încheierea unui contract sau din interes legitim, având obligația legală de a păstra datele pe care le colectăm despre dumneavoastră, inclusiv o anumită perioadă de timp după încetarea relației, conform legislației.

Datele cu caracter personal se referă la orice informație care ne comunică ceva despre dumneavoastră sau pe care o putem corela cu dumneavoastră. Acestea includ numele și prenumele dumneavoastră și ale membrilor de familie, data și locul nașterii, cetățenia, date din actele de stare civilă, telefon, adresă, formare profesională, diplome, studii, cod numeric personal, seria și numărul actului de identitate, date privind starea de sănătate, date privind cazierul judiciar, adresa de e-mail (opțional).

Informațiile cu caracter personal le furnizați către noi atunci când deveniți client, vă înregistrați la newsletter, completați un formular, semnați un contract sau ne contactați în orice altă modalitate prevăzută de lege.

Prelucrarea se referă la toate operațiunile pe care le putem face în privința datelor, cum ar fi colectarea, înregistrarea, stocarea, ajustarea, organizarea, utilizarea, divulgarea, transferul și ștergerea acestora.

Politica de confidențialitate descrie:

 • Scopul pentru care colectăm și modul în care folosim datele dumneavoastră cu caracter personal,
 • Modul în care colectăm aceste date,
 • Temeiul procesării pentru scopul de mai sus,
 • Categoriile de date cu caracter personal pe care le colectăm și procesăm,
 • Perioada de stocare în vederea procesării,
 • Drepturile dumneavoastră și modul în care puteți să le exercitați,
 • Care sunt destinatarii cărora le putem transmite aceste date.

Cine suntem:

Tourism, Hotel and Restaurant Consulting Group S.R.L. cu sediul social în municipiul București, Sector 1, Bd. Poligrafiei, nr. 3-5, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J. 40/2023/02.03.1998, Cod Unic de Înregistrare RO 10288009 este principalul furnizor autorizat de pregătire profesională în turism şi industria HoReCa din România.

SCOPUL PENTRU CARE COLECTĂM ȘI MODUL ÎN CARE FOLOSIM DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL:

Societatea noastră colectează date în următoarele cazuri:

 1. Dacă sunteți un client sau un potențial client, avem obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră:
  1. Pentru a vă oferi serviciile noastre:
   • pentru a vă putea înscrie la programele noastre de formare profesională / training,
   • pentru a putea achiziționa manuale din colecția noastră.
  2. Pentru a comunica în scopuri variate, cum ar fi acela de a afla opiniile dumneavoastră asupra serviciilor noastre, de a vă aduce la cunoștință oferte noi, pentru a soluționa diverse sesizări ale dumneavoastră sau pentru a vă putea oferi servicii personalizate, în timp util, în format electronic.
  3. În anumite situații vă putem solicita unele date cu caracter personal în temeiul unei obligații legale.
  4. Pentru a vă trimite informări prin intermediul newsletterelor, în format electronic. Pentru acest lucru vă cerem acordul și adresa de poștă electronică, în mod expres, sau vă dați acordul automat prin înscrierea dumneavoastră la newsletter prin intermediul site-ului și avem ca temei al prelucrării interesul nostru legitim. Vă puteţi retrage oricând consimţământul, exprimând astfel opţiunea dumneavoastră de a nu primi newsletter-ul nostru în viitor, făcând click pe "Dezabonare" atunci când primiţi informarea de la noi.
 2. Dacă sunteți un angajat sau un alt tip de colaborator:
  1. Pentru a intra în relații contractuale cu noi, vă solicităm datele impuse de lege.
  2. Pentru a putea comunica cu dumneavoastră în timp util vă putem solicita numărul de telefon și adresa de e-mail.
 3. Dacă doriți să vă angajați la THRCG, utilizăm datele personale conţinute în CV-urile pe care le primim pentru a evalua calificările solicitanţilor pentru o poziţie în cadrul societății. Ne bazăm prelucrările pe interesul de potențială încheiere și derulare a unui contract de muncă.
 4. Dacă sunteți un partener de afaceri / furnizor:
  1. Utilizăm datele dumneavoastră personale pentru a păstra contactul direct și a menţine relaţia contractuală cu dumneavoastră. Colectăm aceste date având ca temei încheierea de contracte comerciale.
  2. În anumite situații vă putem solicita unele date cu caracter personal în temeiul unei obligații legale.

Prelucrarea datelor cu caracter personal solicitate de către THRCG prin formulare / contracte este obligatorie, cu excepția cazului în care prelucrarea datelor se întemeiază pe acordul dumneavoastră (ex: marketing direct), caz în care veți fi informat că furnizarea datelor, respectiv a acordului, este opțională. În celelalte cazuri, refuzul dumneavoastră va determina imposibilitatea THRCG de a furniza serviciile dorite. Dacă ne furnizați date cu caracter personal ale altor persoane fizice, vă rugăm să comunicați acestora în avans, modalitatea în care THRCG intenționează să proceseze datele lor cu caracter personal, așa cum este descris în această politică de confidențialitate.

Este posibilă transmiterea de date cu caracter personal către:

 • partenerii contractuali ai THRCG,
 • alte companii din același grup cu THRCG,
 • organizații profesionale,
 • angajatorul / potenţialul angajator al persoanei vizate, agenţiile de selecţie şi plasare a forţei de muncă,
 • autorităţile publice, în contextul furnizării de către noi a serviciilor solicitate,
 • autoritățile guvernamentale în scopul combaterii actelor de terorism și prevenirii spălării banilor.

Durata procesării și păstrării datelor cu caracter personal: Intenţionăm să păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal pentru o perioadă cât mai scurtă de timp, însă există situații în care legislația în vigoare impune păstrarea anumitor seturi de date pe perioade mai îndelungate de timp si pentru această perioadă, folosim soluții fezabile, ca de exemplu arhivarea acestora.

Drepturile dumneavoastră:

  1. dreptul de acces vă permite să obţineţi confirmarea faptului că datele personale sunt prelucrate de către noi şi care sunt detaliile relevante ale acestor activităţi de prelucrare,
  2. dreptul la rectificare vă permite să rectificaţi datele personale dacă sunt incorecte,
  3. dreptul la ștergere ("dreptul de a fi uitat") vă permite să obţineţi ştergerea datelor personale în anumite cazuri:
   • dacă datele nu mai sunt necesare în legătură cu scopurile pentru care au fost colectate,
   • dacă procesarea s-a bazat pe consimţământ şi dacă v-aţi retras consimţământul, sau în cazul în care nu mai există un temei juridic pentru procesarea datelor personale,
   • dacă se dovedește că datele personale au fost prelucrate în mod ilegal.
  4. dreptul la restricționare vă permite să obţineţi restricţia de procesare a datelor cu caracter personal în anumite cazuri (ex: atunci când contestaţi acurateţea datelor cu caracter personal, pentru o perioadă care ne permite să verificăm această acurateţe),
  5. dreptul la portabilitatea datelor vă permite să primiți datele cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat, într-un format structurat, utilizat în mod curent și lizibil, sau să transmiteți aceste date unui alt operator de date,
  6. dreptul la opoziție vă permite să vă opuneți la procesarea ulterioară a datelor cu caracter personal în condiţiile şi limitele stabilite de lege,
  7. dreptul la reclamații vă permite să sesizați ANSPDCP – Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal despre orice încălcare a drepturilor, legată de prelucrarea datelor personale și puteți reclama nerespectarea drepturilor garantate de lege; în prealabil, trebuie să vă adresați THRCG cu 15 zile înainte de a scrie ANSPDCP.

Puteţi să vă exercitaţi drepturile menţionate mai sus şi să aflaţi mai multe despre acestea prin depunerea unei cereri scrise către Tourism, Hotel and Restaurant Consulting Group SRL - THRCG, Bd. Poligrafiei, nr. 3-5, Sector 1, cod poștal 013704, București sau prin e-mail la adresa info@thrgroup.ro.

Puteți solicita corectarea / actualizarea datelor dumneavoastră printr-o cerere transmisă la adresa info@thrgroup.ro.

De asemenea, aveţi dreptul de a depune o plângere la autoritatea de protecţie a datelor cu caracter personal: ANSPDCP.

Ne-am angajat să tratăm întotdeauna solicitările dumneavoastră cu cea mai mare atenţie şi puteți adresa orice întrebări pentru a primi răspuns în cel mai scurt timp posibil.

Cookie-uri: THRCG nu utilizează cookie-uri pentru a colecta informații personale.

ACEASTĂ POLITICĂ DE CONFIDENȚIALITATE INTRĂ ÎN VIGOARE DIN 25 MAI 2018 ȘI VA FI ACTUALIZATĂ ÎN FUNCȚIE DE MODIFICĂRILE LEGISLATIVE.

Back to Top